Slovensko je siedme v rámci Európy v ukladaní uhlíka v lesoch

Lesnatosť v Slovenskej republike v roku 2020 dosiahla takmer 45 % územia. To radí Slovensko na 7. miesto spomedzi štátov Európskej únie. Výmera lesa v SR dosiahla takmer 2 mil. … Read More

Podobné príspevky SCPV