Správa o stave usporiadania pozemkov a stavieb v štátnych organizáciách lesného hospodárstva

so stavom k 31.12.2019
Čítať dalej…

Podobné príspevky SCPV