Stanovisko lesníkov a akademikov k obhospodarovaniu lesov

Sponzorované odkazy

Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) sa 5. novembra 2018 zišli predstavitelia rezortu slovenského lesníctva a reprezentácia vysokoškolského lesníckeho vzdelávania k téme …
Čítať dalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

  • Oznámenie výsledku výberového konaniaOznámenie výsledku výberového konania Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme […]
  • Oznámenie výsledku výberového konaniaOznámenie výsledku výberového konania Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme […]
  • Oznámenie výsledku výberového konaniaOznámenie výsledku výberového konania Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme […]
  • OznamOznam Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia vykoná dňa 5. 2. 2019 štátny dozor v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh v […]
  • Informácia RO pre IROP k financovaniu výdavkov na chod MASInformácia RO pre IROP k financovaniu výdavkov na chod MAS RO pre IROP informuje prijímateľov (Miestne akčné skupiny), že na podklade doručeného oznámenia Ministerstva financií SR pristupuje k […]

Sorry, comments are closed for this post.