...

Štátna veterinárna a potravinová správa SR má nového riaditeľa

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč vymenoval v súlade so zákonom do funkcie ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) MVDr. … Read More

...