Stretnutie Tematickej skupiny (Košický kraj)

Sponzorované odkazy

Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj pozýva MAS na Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD dňa 6. septembra 2019 v Košiciach.
Čítať dalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

  • Odborný seminár pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSROdborný seminár pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum a Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch zorganizovali dňa 6. decembra 2018 […]
  • OznamOznam Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia vykoná dňa 6. 2. 2019 štátny dozor v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh v […]
  • OznamOznam Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia vykoná dňa 6. 11. 2018 dozor v Banskobystrickom kraji. Dozor bude zameraný na kontrolu prepravcov […]
  • Najnavštevovanejším bol tentokrát HrebienokNajnavštevovanejším bol tentokrát Hrebienok Dňa 6. augusta 2019 sa konalo spočítanie návštevníkov vo vysokohorskom prostredí. Tatranským národným parkom prešlo v tento deň celkovo 18 […]

Sorry, comments are closed for this post.