...

Stretnutie zástupcov MPRV SR a ÚKSÚP-u so študentmi Kasselskej univerzity (DE) k …

V utorok, 28. mája 2024 sa v priestoroch auly Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, uskutočnilo stretnutie zástupcov odborných sekcií MPRV SR a ÚKSÚP-u so študentmi … Read More

...