...

Vláda rozšírila možnosti bezodplatných prevodov štátnych pozemkov na samosprávy

Pozemky pod verejnoprospešnými stavbami štát bezodplatne prevedie na samosprávy. … Read More

...