Všetkých deväť stavovských organizácií chovateľov ošípaných súhlasí s …

Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa jeho zástupcovia spolu s predstaviteľmi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy a Národného … Read More

Podobné príspevky SCPV