Vyhodnotenie I. kola výzvy na ZŠ – RIUS Bratislavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, …

Sponzorované odkazy

Výzva: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Čítať dalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.