Výzva č.1/2017/PO4 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný …

Sponzorované odkazy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program upozorňuje žiadateľov, že dňa 31. 05. 2018 bude výzva č. …
Čítať dalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.