Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika …

Sponzorované odkazy

Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v …
Čítať dalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.