VÝZVA NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný …

Sponzorované odkazy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika zverejňuje „VÝZVU NA VÝBER ODBORNÝCH …
Čítať dalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.