Zásobovanie potravinami na Slovensku je plynulé

Dnes sa na pokyn ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana uskutočnilo rokovanie krízového štábu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). … Read More

Podobné príspevky SCPV