Zmena podmienok dovozu potravín a nápojov do Číny od 1.1.2022

Od 1.1.2022 nadobudnú účinnosť dve vyhlášky Generálnej administratívy colnej správy ČĽR (GACC) „Decree No. 248 a Decree No. … Read More

Podobné príspevky SCPV