Možnosti udelenia výnimky pre vstup zahraničných občanov na územie SR

Na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR dňa 3.4. 2020 minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka uplatnil požiadavku na umožnenie „voľného prechodu expertov zo zahraničia, ktorí sú nevyhnutní v poľnohospodárstve a potravinárstve”. Tejto požiadavke bolo vyhovené. Čítať ďalej…

Podobné príspevky SCPV