Nariadenie vlády SR o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho …

Sponzorované odkazy

V Zbierke zákonov SR vyšlo dňa 21.10.2019 pod č. 337/2019 Nariadenie vlády SR o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva, ktoré nadobúda účinnosť 1. novembra 2019. Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

  • 1. Zasadanie krízového štábu na MPRV SR1. Zasadanie krízového štábu na MPRV SR Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa 23. marca /pondelok ráno/ zúčastnil prvého rokovania krízového štábu […]
  • Minimálna mzda v roku 2020Minimálna mzda v roku 2020 V Zbierka zákonov SR bolo dňa 16.10.2019 vyhlásené Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma […]
  • Farmár FestFarmár Fest Prvú septembrovú sobotu, ktorá pripadne na 1. septembra, usporiada Združenie Spiš v spolupráci so Zväzom chovateľov oviec a kôz a […]
  • Letáky pod lupou potravinárovLetáky pod lupou potravinárov Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora si od 1. mája posvieti na potravinové letáky obchodných reťazcov. Čítať ďalej...
  • Nález o nesúlade § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou SRNález o nesúlade § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou SR Dňa 11. februára 2019 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS […]

Sorry, comments are closed for this post.