Návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

Cieľom zákona je ochrana, resp. pomoc fyzickým osobám – nepodnikateľom, podnikateľom a zamestnancom aj zamestnávateľom, pred následkami pandémie, pričom opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia od 12. marca 2020. Čítať ďalej…

Podobné príspevky SCPV