NKÚ SR uzatvoril kontrolu štátnych podnikov, ktoré spadajú pod MPRV SR

Sponzorované odkazy

Štátne podniky sú nedostatočne kontrolované a chýbajú im stratégie udržateľného rozvoja. NKÚ odporúča novelizovať zákon o štátnom podniku a o prevode majetku štátu na iné osoby. Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.