Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín v Litovskom Mikuláši dňa …

Sponzorované odkazy

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora organizuje akreditovanú vzdelávaciu aktivitu 6. marca 2019 v Liptovskom Mikuláši. Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

  • Nález o nesúlade § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou SRNález o nesúlade § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou SR Dňa 11. februára 2019 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS […]
  • OznamOznam Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia vykoná dňa 6. 11. 2018 dozor v Banskobystrickom kraji. Dozor bude zameraný na kontrolu prepravcov […]
  • OznamOznam Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia vykoná dňa 6. 2. 2019 štátny dozor v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh v […]
  • Stretnutie Tematickej skupiny (Košický kraj)Stretnutie Tematickej skupiny (Košický kraj) Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj pozýva MAS na Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD dňa 6. septembra 2019 v […]

Sorry, comments are closed for this post.