Opatrenia prijaté Európskou komisiou na boj s korona-krízou a zmiernenie jej ekonomických dopadov

Komisia umožní členským štátom výraznejšie podporiť ekonomiku počas ochorenia COVID-19. Čítať ďalej…

Podobné príspevky SCPV