Poďakovanie za dary Zeme v Starej Ľubovni

Sponzorované odkazy

Predseda RPPK Stará Ľubovňa a člen Predstavenstva SPPK Milan Semančík v príhovore okrem vyjadrenia vďaky za úrodu bilancoval aj posledný rok v odvetví agropotravinárstva v okrese a vyzval prítomných, aby nakupovali slovenské potraviny, čím podporia nielen poľnohospodárov a potravinárov, ale aj domácu ekonomiku. Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.