Podmienky vstupu pracovníkov kritickej infraštruktúry na/z územia ČR

Pojem kritická infraštruktúra zahŕňa aj opravy a servis v nevyhnutne potrebných prípadoch výrobnej technológie v poľnohospodárskej a potravinárskej výrobe. Pod kritickou infraštruktúrou sa v ČR rozumie aj odvetvie poľnohospodárstva a potravinárstva. Čítať ďalej…

Podobné príspevky SCPV