Pracovná skupina pre POCC/CCC, 27. marca 2020

Predseda informoval o novej zložke na portáli AgriInfo, kam sa ukladajú všetky podklady a dokumenty súvisiace s Covid-19. Okrem iného sa tam nachádza aj spoločné stanovisko Copa a Cogeca, FDE a EuroCommerce so žiadosťou o otvorenie hraníc pre pracovníkov a pre nákladnú dopravu, aby bolo zaistené fungovanie potravinového dodávateľského reťazca v EÚ. Čítať ďalej…

Podobné príspevky SCPV