Pracovná skupina pre potravinový reťazec, 15. apríla 2019

Sponzorované odkazy

Smernica o nekalých obchodných praktikách medzi podnikmi v potravinovom reťazci. Smernica bola formálne prijatá 9. apríla 2019, 5 dní po zverejnení v Úradnom vestníku vstúpi do platnosti. Jej cieľom je chrániť slabších dodávateľov pred silnejšími nákupcami pred nekalými obchodnými praktikami v potravinovom reťazci. Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.