Pracovná skupina pre priame platby a greening, 28. marec 2019

Sponzorované odkazy

SPP po roku 2020: Nová zelená architektúra, prezentácia Pierra Bascoua (DG AGRI) Green architecture of the future CAP and combinations of various policy interventions Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.