Pracovná skupina pre životné prostredie, 17. júna 2019

Sponzorované odkazy

Evaluácia Stratégie pre biodiverzitu 2020 a Viacročný finančný rámec po roku 2020, evaluácia štúdie o dopade SPP na klimatické zmeny a skleníkové plyny a ďalšie. Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.