Priemerná mesačná mzda zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v 1. …

Sponzorované odkazy

V 1. polroku 2018 dosiahla priemerná mesačná mzda v potravinárskom priemysle úroveň 928 EUR. Oproti 1. polroku 2017 to predstavuje nárast o 5,2 %. Najvyšší medziročný nárast priemernej mesačnej mzdy nastal v odvetví výroby, spracovania a konzervovania mäsa a mäsových výrobkov, kde sa priemerná mesačná mzda 855 EUR v 1. polroku 2018 zvýšila oproti 1. polroku 2017 o 9,3 %. Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.