Priemerná mesačná mzda zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v 1. …

V 1. štvrťroku 2020 dosiahla priemerná mesačná mzda v potravinárskom priemysle úroveň 1 070 EUR. Oproti 1. štvrťroku 2019 to predstavuje nárast o 9,1 %. Čítať ďalej…

Podobné príspevky SCPV