PRIPOMIENKY SPPK K NÁVRHU INTERVENČNEJ STRATÉGIE SPP PO ROKU 2020

Sponzorované odkazy

Cieľom SPPK je využitie prírodného potenciálu Slovenska na zabezpečenie kvalitných a bezpečných potravín z lokálnych zdrojov, a to dlhodobo udržateľne a za primerané ceny. Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

  • Seminár k SPPSeminár k SPP Nadchádzajúci Brexit, jeho dopad na fungovanie Európskej únie a rozpočty jednotlivých členských krajín, Viacročný finančný rámec, príprava […]
  • O SPP vo VilniuseO SPP vo Vilniuse Podpredseda SPPK Miroslav Štefček vystúpil na medzinárodnej konferencii „SPP po roku 2020“ vo Vilniuse. Čítať ďalej...
  • Kto bude skutočný poľnohospodár na Slovensku po roku 2020Kto bude skutočný poľnohospodár na Slovensku po roku 2020 V súčasnosti pri príprave Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 a príprave Strategického plánu pre Slovensko rezonujú dve […]
  • Z rokovania Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvoZ rokovania Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo Rada pre poľnohospodárstvo a rybárstvo rokovala 18. marca 2019 o správe aktuálneho predsedníctva Rumunska a o pokroku v rámci balíka […]
  • Konferencia krajín troch moríKonferencia krajín troch morí Na Konferencii krajín troch morí v Bukurešti začiatkom decembra podpísalo sedem štátov vyhlásenie k Spoločnej poľnohospodárskej politike […]

Sorry, comments are closed for this post.