Riadenie rizika v poľnohospodárstve na Slovensku

Sponzorované odkazy

Dovoľujeme si vás požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka zameraného na podporu riadenia rizika v poľnohospodárstve. Výsledky tohto dotazníkového prieskumu budú využité pri príprave Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2021-2027. Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.