RPPS SR vyzýva poslancov NR SR na prelomenie veta prezidentky

Sponzorované odkazy

Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách sa dostal do programu 1. tohtoročnej schôdze Národnej rady SR, ktorá je zvolaná na 21. januára. Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.