Schválené zmeny v Zákonníku práce

Súčasťou predmetného návrhu je aj novelizácia Zákona o sociálnom poistení, Zákona o službách zamestnanosti, Zákona o starobnom dôchodkovom sporení, Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Zákona o sociálnych službách. Čítať ďalej…

Podobné príspevky SCPV