Systém platenia členských príspevkov pre SPPK v roku 2020

Systém platenia členských príspevkov pre SPPK v roku 2020 podľa uznesenia XXXII. VZ SPPK zo dňa 28. mája 2019. Čítať ďalej…

Podobné príspevky SCPV