Usmernenie vo veci protiústavnosti § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z

Sponzorované odkazy

MPRV SR nám adresovalo koordinačné usmernenie v súvislosti s nálezom Ústavného súdu SR o protiústavnosti § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z.. Nájdete v ňom informáciu o ďalšom postupe, pokiaľ ide o vydávanie potvrdení pre záujemcov o nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.