Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o …

Sponzorované odkazy

Návrh materiálu je predložený na medzirezortné pripomienkové konanie Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v lehote od 30.1.2020 do 19.2.2020. Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.