Vyhláška MPRV SR, ktorou sa ustanovuje zoznam vybraných potravín

Sponzorované odkazy

Návrh materiálu je predložený na medzirezortné pripomienkové konanie Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v lehote od 20.1.2020 do 7.2.2020. Ide o legislatívny proces vedený pod číslom LP/2020/22. Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.