Výsledok konzultácie medzi členskými štátmi, žiadateľom a úradom EFSA zaoberajúcej sa …

Sponzorované odkazy

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) bol požiadaný Európskou komisiou o poskytnutie vedeckej podpory týkajúcej sa hodnotenia rizika a potvrdenia údajov po nadobudnutí schválenia účinnej látky v súlade s článkom 6 (f) Nariadenia (ES) 1107/2009. Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.