Z porady predsedov, podpredsedov a riaditeľov (video)

Sponzorované odkazy

Predseda SPPK Emil Macho informoval zúčastnených o aktuálnych aktivitách komory pri príprave Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Na porade vystúpili aj hostia Jaroslav Gudába a Juraj Kožuch s aktuálnymi informáciami z rezortu. Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.