Zmena MRL pre látku flonicamid pre viaceré plodiny

Sponzorované odkazy

Žiadateľ DienstleistungszentrumLändlicherRaum zaslal príslušnému úradu v Nemecku v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 žiadosť o zmenu súčasne platného maximálneho limitu pre rezíduá aktívnej látky flonicamid v reďkovkách. Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.