Zmeny zákona o sociálnom poistení

Sponzorované odkazy

Súčasťou predmetného zákona je aj novelizácia zákona o starobnom dôchodkovom sporení, zákona o zdravotnom poistení a zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení. Čítať ďalej…

Sponzorované odkazy

Podobné príspevky SCPV

Sorry, comments are closed for this post.