Absurdné usmernenie PPA diskriminuje žiadateľov. Čerpanie európskych zdrojov ochromuje prehnaná byrokracia

Národná sieť miestnych akčných skupín (NS MAS) upozorňuje, že iniciatíva LEADER je v končiacom programovom období pre Slovensko fiaskom a medzinárodnou hanbou. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci Opatrenia 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER k 1. januáru 2022 predstavovalo presne 0 % v podopatrení 19.2 a približne 6 % v podopatrení 19.4. Pritom na prístup LEADER bolo v každom členskom štáte povinne vyčlenených 5 percent zdrojov. Slovensko, ako jedna z mála krajín Európskej únie, ich nedokázalo v praxi využiť.

Podobné príspevky SCPV