Ak nezasiahne štát, niektoré slovenské potraviny čoskoro v obchodoch nenájdeme

Problém slovenskej sebestačnosti v produkcii potravín je pomerne obľúbenou témou. Napriek tomu stagnuje. Našu sebestačnosť sa dlhodobo nedarí zvýšiť aj napriek opakujúcej sa rétorike. S tým súvisí aj stagnujúca situácia na pultoch slovenských obchodov.

Podobné príspevky SCPV