Čas na registráciu potravinárov predĺžili

Potravinári majú možnosť registrovať sa v rámci zberu dát pre potreby komplexnej databázy potravinárskeho priemyslu dlhšie. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum spustilo registráciu producentov v septembri. Termín sa mal pôvodne skončiť túto nedeľu, štát ho však predĺžil o ďalších 8 dní.

Podobné príspevky SCPV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *