Chovateľ oviec zo Zamaguria: Rozhodnutie PPA nás pravdepodobne položí na kolená

Poľnohospodárskemu družstvu so štyridsaťročnou tradíciou, ktoré obhospodaruje vrchy Spišskej Magury hrozí zánik. Platobná agentúra družstvu doposiaľ nevyplatila podpory za minulý rok, navyše, na základe vykonanej kontroly skrátila výmery a udelila sankcie. Hrozí, že o prácu príde 35 zamestnancov družstva, v okrese Kežmarok, kde je tretia najvyššia nezamestnanosť na Slovensku. Predseda družstva si myslí, že do tejto situácie by sa nedostal, keby systém neposudzoval pasienky, ako ornú pôdu.

Podobné príspevky SCPV