Chovatelia sú prinútení do investícií. Zníži to ešte viac našu sebestačnosť?

Kým v roku 2011 bola na Slovensku spotreba vajec na úrovni 205 kusov na obyvateľa, vlani každý Slovák skonzumoval v priemere už 229 vajec. Sebestačnosť v produkcii vajec na bola úrovni 83,4 %.

Podobné príspevky SCPV