Deklarácie o podpore špeciálnej rastlinnej výroby narazili na výzvu 4.1

Slovenský spracovateľský priemysel je najslabšou časťou nášho agropotravinárstva. Opakujú to najvyšší predstavitelia rezortu, poľnohospodári, no aj samotní potravinári. Aktuálne, keď poľnohospodári môžu modernizovať svoje farmy z výzvy 4.1 sú sankcionovaní za to, v akom stave sa nachádza naše potravinárstvo. Hospodári na pôde s tým pritom nič nemajú a nedokážu to ovplyvniť. Chcú len produkovať komodity, v ktorých má Slovensko často problém. Prečo ministerstvo znevýhodňuje časť producentov na úkor druhých, sme sa pokúsili zistiť na konkrétnom príklade.

Podobné príspevky SCPV