Európske podpory štát krátil a roľníci zostávajú v neistote

O peniaze na rozvoj a podporu vinohradov je na Slovensku v uplynulých rokoch vysoký záujem. Aj to je dôvodom, prečo sa niektorí vinohradníci dostávajú do ekonomickej tiesne. Čerpali totiž dotácie od štátu na reštrukturalizáciu vinohradov – a po získaní peňazí zistili, že suma je asi o tretinu nižšia, ako sa javila pri podpise zmluvy pred samotnou výsadbou.

Podobné príspevky SCPV