Kvalita medov na pultoch je stále otázna. Dovoľuje to európska legislatíva

Na pultoch slovenských obchodov sa opäť objavil med s antibiotikami. Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy našli nevyhovujúci výrobok v predajni Metro v Košiciach. Celkovo sa na naše pulty dosalo 524 kilogramov medu s obsahom rezíduí veterinárneho lieku – antibiotika tylozín. Išlo o med kvetový lipový, ktorý uviedla na pulty spoločnosť zo Slovenska, avšak jeho pôvod bol označený len ako „zmes medov z EÚ a mimo EÚ“.

Podobné príspevky SCPV