Kvíz: Európska mliečna rieka. Odkiaľ a kam tečie?

V ktorom štáte Európskej únie dosahujú poľnohospodári najvyššiu úžitkovosť na dojnicu? V ktorej krajine väčšinu surového mlieka dodaného do mliekarní netvorí kravské mlieko? Aký podiel na európskej produkcii kravského mlieka, tvorí mlieko vyprodukované slovenskými poľnohospodármi? Zaujímajú vás odpovede na tieto otázky? Skúste si náš európsky mliečny kvíz.

Podobné príspevky SCPV