Ladislav Miko: Odpovede Slovenska neboli buď úplne pravdivé alebo úplné

Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku hovorí v rozhovore pre portál poľnoinfo.sk o kauze Dobytkár, či o udelení akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry ministrom pôdohospodárstva. Pripomína, že odporúčanie EK bolo iné. V rozhovore s Jurajom Hubom sa venuje aj kráteniu platieb z druhého piliera, ktoré EK realizuje voči Slovensku v dôsledku kauzy Dobytkár. Odpovedá aj na otázku, prečo nová európska spoločná poľnohospodárska politika bola schválená až 3,5 roka po zverejnení legislatívneho návrhu a či je hlas poľnohospodárov v Európskom parlamentne počuť dostatočne hlasno. Rozhovor vznikol tesne predtým, ako rezortné ministerstvo oznámilo, že zasiela návrh Strategického plánu do Bruselu.

Podobné príspevky SCPV